ΑΡΘΡΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ

Από  2 έως 19 Μαΐου 2017, αρχίζουν οι εγγραφές των μαθητών
 σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

 Α.Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-18,
 μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2012, προνήπια-νήπια αντίστοιχα.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο που ανήκουν:
 α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση 
 β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών το οποίο αναζητείται από το Νηπιαγωγείο
 γ) Αποδεικτικό στοιχείο, όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου
 ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία.
 Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/- τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 


                                                 ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

http://dipe.lar.sch.gr/eggrafa/Eggyklioi/25-4-2017_Eggrafes_2017-18/Eggrafes_Nipiagogia_2017-
18.pdf

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

http://dipe.lar.sch.gr/eggrafa/Eggyklioi/25-4-2017_Eggrafes_2017-18/Eggrafes_Dimotika_2017-18.pdf